صفحه اصلی
اخبار
تصاویر
ایستگاهها
مناقصه و مزايده
سیمای طرح
کارفرما،مشاور،پیمانکار
تماس با ما


  
 
مناقصه شرکتهای خدماتی
 
تاریخ 26/08/1395
 
مناقصه خرید 2300 تن ریل
 
تاریخ 13/04/1394
 
فراخوان ارزیابی کیفی تأمين كنندگان مناقصه 24 دستگاه سوزن دو راهی و 10 دستگاه کراس اور خط ریلی
 
تاریخ 13/04/1394
 
فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران برای عملیات اجرایی احداث قطعه یک تونل جنوبی خط یک قطارشهری کرمانشاه
 
تاریخ 10/03/1394
 
فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاور مطالعات و طراحی (مرحله اول و دوم) جهت طرح ساماندهی و زیباسازی مسیر خط یک قطارشهری کرمانشاه
 
تاریخ 29/02/1394
 
تمديد فراخوان ارزیابی کیفی ، خدمات مطالعات، طراحی و نظارت بر ساخت دو ايستگاه زيرزميني از خط یک قطار شهري کرمانشاه
 
تاریخ 25/11/1393
 
فراخوان ارزیابی کیفی ، خدمات مطالعات، طراحی و نظارت بر ساخت دو ايستگاه زيرزميني از خط یک قطار شهري کرمانشاه
 
تاریخ 01/11/1393
 
راخوان ارزیابی کیفی، خدمات مطالعات و طراحی مسير تونل راه آهن درون شهری در بخش جنوبي خط یک قطار شهري کرمانشاه
 
تاریخ 18/03/1393
 
فراخوان ارزیابی کیفی ، خدمات مطالعات و طراحی زیر سازی و روسازی راه آهن درون شهری خط یک قطار شهري کرمانشاه
 
تاریخ 18/03/1393
HyperLink

 


.:: کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان قطار شهری کرمانشاه می باشد ::.